Taakverdeling


Op deze pagina treft u het overzicht van de taakverdeling binnen de vereniging aan.

Bestuur
Voorzitter: Lenie Oosterbosch  
Secretaris: Angeline Deenen 013-5142813
2e Secretaris: Ine Vennix  
Penningmeester: Ton Heuvelmans  
Bestuursleden: Hans van der Hamsvoord 013-5141971
Cor van Kollenburg  
Cor Vennix  

Overige taken en benoemingen
Ere-voorzitter: Jan van den Bors  
Ere-leden: Hermine Veldhuis  
Nel van Kollenburg  
.
Lotus-co÷rdinator:  Hans van der Hamsvoord  
Lotus-medewerkers: Jan van Kollenburg  
  Thomas Rooyakkers  
Materiaalbeheer/    
Aanvraag evenementen: Hans van der Hamsvoord  
Verbandmeester: Hans van der Hamsvoord  
.
Kaderinstructeur: Jacqueline Vullings-Vandersteen  
.
Contactpersoon    Angeline Deenen  
  EHBO Nrd-Brabant:
.